Vítejte v MAP Hranicko


Školy, školská zařízení a jejich zřizovatelé na území ORP Hranice
rozvíjejí vzájemné síťování a partnerství.

Hanka Gaďurková

projektová manažerka/koordinátorka
h.gadurkova@regionhranicko.cz

Žaneta Rosová

finanční manažerka/administrátorkaz.rosova@regionhranicko.cz

David Hawiger

podpora digitálního vzdělávánídavid.hawiger@maphranicko.cz

Okénko do MAP Hranicko

V rámci digitálního vzdělávání vzešel námět, aby  na konci školního roku proběhlo zmapování digitálních kompetencích těch třeťáků, kteří se celý školní rok této oblasti cíleně věnují.

V březnu jsme se věnovali sestavení realizačního týmu a vymezení celé aktivity. Dosavadní výsledky budou bodem programu druhého neformálního setkání 27.3. 

čtěte více...
Infografika k mapování DK.pdf

Okénko pro Šablony

Inovativní vzdělávání je oblíbená šablona jak v mateřských, tak i v základních školách. Je potřeba dávat si pozor na to, že 32 hodin je potřeba zrealizovat v průběhu jednoho školního roku ve skupině žáků, z nichž alespoň jeden je ohrožen školním neúspěchem.

Aktivity šablony lze realizovat i v období letních prázdnin, a to formou aktivit, které jsou poskytovány nad rámec běžné výuky. Jedná se tedy nejčastěji o tzv. letní školy, příměstské tábory apod., které jsou pořádány a realizovány školou.

čtěte více...

NPI ČR spouští veřejnou konzultaci k revizi RVP, zapojit se může každý 

Předškolní, základní a střední školství v České republice čeká reforma tzv. rámcových vzdělávacích programů (RVP), která se promítne nejen do života pedagogů a žáků, ale celé společnosti. Hlavním cílem revize RVP je poskytnout školám jasný rámec toho, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravit na život v dnešním proměnlivém světě. Plánovanou součástí tvorby takto zásadního dokumentu je získání zpětné vazby z řad rodičů, pedagogů a odborné veřejnosti. 

čtěte více...

místní akční plánování na Hranicku dává smysl