Polytechnika

Lenka ŠatánkováMiroslav WildnerSilvia AdzimováZdeněk ŠrámekOlga Zicháčková ● Petra Kuchařová

Záměrem PS je podpora podnikavosti, iniciativy, polytechnického vzdělávání  vedoucí k rozvoji potenciálu každého dítěte a žáka. Do činnosti PS budou zapojeni učitelé ZŠ z území ORP Hranice. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu každého dítěte. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v ZŠ. Současně bude PS podporovat aktivity směřující na podporu práce s nadanými žáky. PS se bude zabývat např. spoluprací se ZŠ, SŠ na podporu polytechnického vzdělávání. PS se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 1.8 Místní akční plánování.


PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, v případě potřeby častěji, výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV. Také projednává a připomínkuje všechny relevantní materiály. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Pro jakoukoliv školu v regionu připravujeme:

ve školním roce 2023/2024:


ve školním roce 2024/2025:


Pro partnerské školy připravujeme:

                    určeno skupinám žáků 2. stupně. 

 


Polytechnika vznikla (z řeckého πολύ polý, „mnoho“ + τεχνικός technikós, „umění“, „schopnost“, hovorově též jen technika).

Polytechnické vzdělávání je proces, který podporuje a napomáhá učení se specifickým zaměřením na získávání poznatků o technice, osvojování si technických dovedností a kladných postojů k technice. Podstatný je při tom rozvoj technického myšlení a tvořivosti. 

Termokamery do škol

Termokamera ukazuje teplotu předmětů - tedy intenzitu infračerveného záření, které

vyzařují. Intenzita infračerveného záření je v termokameře převedena na barevnou

paletu.

Zpětná vazba  - pokusy a experimenty ze ZŠ z území ORP Hranice

Rezervační systém  - zapůjčení sady 10 termokamer

                                 - na dobu 14 dnů od 1.3. 2024 do 28.2. 2025

Pokusy LabiR Edu Inspirace  - Výukové sady s termokamerou LabIR Edu Kit pomáhají žákům  zábavnou a interaktivní formou pochopit, jak funguje teplo. Můžete je využít v různých předmětech. 

Návody a přírůčky jak používat termokameru.

Soutěž - o nejlepší termovizní pokus 

Zde najdete zdarma e-learning pro učitele, kde se naučíte pracovat s termokamerou a získate další inspirace na její využití ve výuce. 

Workshop CO2 Laser 

Gravírovací a řezací CO2 laser. Stroj je vybavený CO2 trubicí, což jej předurčuje pro gravírování a řezání všech organických materiálů jako jsou plasty, kůže, textil, dřevo, plexisklo, papír, guma, korek, karton a podobně. 

Datum: 30.4. 2024

Časový rozsah: 14:30 - 17:30

Lektor:  Mgr. Marek Vyka

Maximální počet účastníků: 12

Místo realizace: ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, školní dílny


Workshop 3D modelování a 3D tisk 

3D tisk je proces, při kterém se z digitální předlohy (3D model) vytváří fyzický model. Je to proces additivní, to znamená, že se materiál přidává. Narozdíl od obráběcích strojů, kde se z celistvého bloku materiál odebírá, až zbyde jen požadovaný tvar.

3D model je digitální soubor, který zobrazuje třídimenzionální pevný objekt. 3D modely jsou obvykle vytvářeny ve specializovaných softwarech – CAD nástrojích. 3D modely vytvořené v CAD aplikacích je možné poslat do 3D tisku. 

Datum : 28.5.2024

Časový rozsah: 14:30 - 17:30

Lektoři: Petr Ševeček, Libor Hynčica, Ondřej Horák

Maximální počet účastníků: 10

Místo realizace: Dílny SPŠ Hranice, Partyzánská 2220, 75301 Hranice