Vítejte v MAP Hranicko


Školy, školská zařízení a jejich zřizovatelé na území ORP Hranice
rozvíjejí vzájemné síťování a partnerství.

Hanka Gaďurková

projektová manažerka/koordinátorka
h.gadurkova@regionhranicko.cz

Žaneta Rosová

finanční manažerka/administrátorkaz.rosova@regionhranicko.cz

Okénko do MAP Hranicko

Zpřístupnění dalších příprav pro digitální vzdělávání

Jsme rádi, že můžeme začít předávat výstupy naší práce v další nové oblasti digitálního vzdělávání v našem regionu, která je zacílena na podporu informatického myšlení v mateřských školách. K dispozici jsou první tři přípravy Včelka plní pokyny přírody a další.

U podpory digitálních kompetencí jsme také zpřístupnili další přípravy.

čtěte více...

Okénko pro Šablony

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje informovat, že v souladu s harmonogramem výzev OP JAK se plánuje vyhlášení II. vlny šablon pro školy a školská zařízení na září 2024. I nadále se počítá se šablonami pro mateřské a základní školy vč. školních družin a školních klubů, základní umělecké školy, střediska volného času, střední a vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty. 

S ohledem na plánování personálních pozic ve školách/školských zařízeních pro další školní rok již nyní Řídicí orgán OP JAK informuje o zařazení personálních šablon do II. vlny šablon 

čtěte více...

NPI ČR spouští veřejnou konzultaci k revizi RVP, zapojit se může každý 

Předškolní, základní a střední školství v České republice čeká reforma tzv. rámcových vzdělávacích programů (RVP), která se promítne nejen do života pedagogů a žáků, ale celé společnosti. Hlavním cílem revize RVP je poskytnout školám jasný rámec toho, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravit na život v dnešním proměnlivém světě. 

Aktualita: Můžete zpětně zhlédnout jednání Národního konventu na toto téma ze dne 12.4.

čtěte více...

místní akční plánování na Hranicku dává smysl