Pracovní skupina pro financování

Jana Černá ● Jonáš Gazdík ● Marcela TomášováFrantišek KopeckýLenka KopřivováKarel Machyl ● Petr Pajdla

Pracovní skupina pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 1.8 Místní akční plánování.

Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování řídicímu výboru. Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Záměrem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do strategie rozvoje MAP a ročních akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů, jako jsou strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet Olomouckého kraje, dohodnuté financování v rámci mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod. Další náplní činnosti je podpora školských zařízení v oblasti manažerského poradenství a navrhování systémových opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

1. setkání ředitelů škol

V rámci MAP pro Hranicko IV se 21.2.2024 konalo setkání ředitelů škol a dalších příspěvkových organizací, které se v regionu věnují různým aktivitám pro děti a mládež. V rámci programu byl představen projekt MAP IV, aktivity pracovních skupin pro financování a pro rovné příležitosti a podporu rovných příležitostí v regionu. Dále vystoupili členové realizačního týmu za oblasti činnosti, jako je matematická a čtenářská gramotnost, předškolní, polytechnické a digitální vzdělávání v regionu. Představena byla také Poradna pro rodinu, aktivita Wellbeing nebo projekt s názvem: "Pomáháme školám k úspěchu", realizovaný hranickou základní školou Šromotovo náměstí. 

V průběhu akce měli ředitelé možnost vyplnit dotazník, který poskytl pořadatelům zpětnou vazbu o naplnění smyslu akce, ale také třeba navrhnout témata pro další společná setkání.

2. setkání ředitelů škol

2. setkání ředitelů škol regionu se uskuteční v komornějším obsazení, protože je cíleno na ředitelky malotřídních škol. Pro setkání konané 22.4.2024 poskytla zázemí Základní škola a mateřská škola ve Stříteži nad Ludinou. Na setkání bude přednesena Souhrnná zpráva sdíleného správce pro malotřídní školy, podány informace o revizi RVP, nebo nově zřízeném "Středním článku". 

Pro inspirování účastníků setkání si zástupkyně jednotlivých malotřídek připravily představení svých ukázkových aktivit, které se jim v jejich školách osvědčily a rozhodly se o ně podělit se svými kolegyněmi. 

Dotační příležitosti pro financování rozvoje vzdělávání v regionu

Tento přehled aktuální dotačních příležitostí není a ani nemůže být úplným výčtem všech dotačních příležitostí, které jsou u jednotlivých poskytovatelů k dispozici.