❤ Čtenářství  

„Neexistuje věrnějšího přítele než knihy.“

 E. Hemingway

Naším záměrem je podpora čtenářské gramotnosti směřující k rozvoji potenciálu každého žáka. Do naplánovaných aktivit budou zapojeni pracovníci, učitelé i žáci ZŠ a MŠ z území ORP Hranicko. Zaměříme se na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG. Budeme realizovat aktivity, které mají za cíl vytvořit dětem dobré čtenářské podmínky. Aktivity jako Listování Lukáše Hejlíka nebo setkání a workshop se spisovatelem mají dětem přiblížit knihy prostřednictvím prožitku.

Pro partnerské školy připravujeme :

První neformální setkání

 V úterý, dne 27. února 2024, se na ZŠ 1. máje v Hranicích  uskutečnilo první neformální setkání "čtenářů", jehož cílem bylo zprostředkovat schůzku učitelek a učitelů, kteří se ve své výuce zabývají tématem čtenářství a čtenářskou gramotností a chtějí spolupracovat a sdílet své zkušenosti.  Této akce se zúčastnilo celkem 18 učitelek z mateřských nebo základních škol v regionu. Tématem jejich velmi podnětné a přínosné diskuse byly naplánované aktivity a zapojení jednotlivých škol v projektu. Podařilo se nám navázat spolupráci, a tak byly zadány první společné úkoly. 

Další setkání proběhne 9.4.2024 od 14:30 na ZŠ 1. máje. Věříme, že se zase posuneme o krok dál v naší rozjednané spolupráci, hlavním tématem bude aktivita "KUFR PLNÝ KNIH".  Připomínáme, že naše skupina není uzavřená, tedy pokud by naše plány zaujaly i jiné organizace, mohou se ke spolupráci připojit.

KUFRY PLNÉ KNIH


V rámci projektu MAP II vznikla akce s názvem Kufr plných knih, jehož cílem bylo přiblížit dětem z mateřských a základních škol v regionu současnou knižní produkci a motivovat je k četbě. Bylo sestaveno pět skutečných kufrů knih určených pro různé věkové kategorie – mateřské školy, 1.–2. třídy základních škol, dále pak 3.–5. třídy, 6. –7. třídy a 8.–9. třídy. Knihy cestovaly napříč školami a zůstávaly v nich po dobu cca 8 týdnů. Do naší čtenářské party se přihlásili ZŠ a MŠ Drahotuše, ZŠ a MŠ Struhlovsko, ZŠ 1. máje, MŠ Rakov, ZŠ a MŠ Střítež, MŠ Pohádka, MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou, MŠ Špičky, ZŠ a MŠ Ústí, ZŠ a MŠ Všechovice a MŠ Šromotovo. 

V této myšlence chceme pokračovat, a proto budeme nyní sestavovat další takovéto "kufry". K žákům se tak dostane mnoho nových knižních titulů- jak populárně naučné literatury, prózy i poezie. 

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM

Dne 13.5.2024 nás čeká Listování, které se uskuteční v Divadle Stará střelnice.

Pro žáky prvního stupně je připraveno představení Bertík a Čmuchadlo, pro starší děti z druhého stupně pak Život k sežrání.

Co to ale je Listování?

Projekt LiStOVáNí probíhá od roku 2003 a jeho cílem je představit divákům všech generací zajímavé knihy neotřelou formou tzv. scénického čtení. Jedná se o atraktivní spojení literatury a divadelního představení, často oživené kostýmy, rekvizitami, vizuálními efekty (např. barevným osvětlením) nebo hudebními prvky. Klíčovou součástí představení je kniha – hraje zde důležitou roli nejen jako zdroj příběhu, ale mnohdy také jako jedna z rekvizit. Záměrem autorů je na knihu upozornit jako na neoddělitelnou součást života. Projekt tak zároveň funguje jako nástroj podpory rozvoje čtenářství, obzvlášť u dětských diváků. 

www.listovani.cz/repertoar/pro-deti/item/bertik-a-cmuchadlo 

www.listovani.cz/repertoar/pro-mladez/item/zivot-k-sezrani?category_id=5 


Kurz RWCT - KAPACITA NAPLNĚNA

Tento vzdělávací program přináší učitelům na všech stupních vzdělávání konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém velmi snadno použitelný přímo ve škole. Program sám neklade důraz na pedagogické, psychologické či literární teoretické poznatky, přestože je na jejich základu postaven, ale zdůrazňuje přímé prožití učebních činností a jejich následnou analýzu. 

24 hodinový kurz rozdělený do čtyř setkání proběhne na Základní škole 1. máje Hranice.

Jsme velice vděční, že se lektorské činnosti zhostí manželé Monika a Tomáš Chrobákovi, držitelé prestižního ocenění Global Teacher Prize Czech Republic.

O těchto dvou skvělých učitelích si můžete něco více přečíst zde - motofm.cz/about/ 


ZAPOJTE SE I VY!

Zaujaly vás aktivity nebo se jen chcete přidat do skupiny podobně smýšlejících učitelů a účastnit se našich neformálních setkání? 

Pak se ozvěte na email janie.zicha@gmail.com.