Digitální vzdělávání

Vítáme vás na stránce, která představuje zacílení MAP Hranicko na podporu digitálního vzdělávání především v našem regionu. 

Věříme však, že výstupy naší práce mohou být užitečné i mimo náš region a proto je nabízíme pod otevřenou licencí.

David Hawiger, regionální metodik pro digitální vzdělávání
david.hawiger@maphranicko.cz

Rámec podpory digitálního vzdělávání
v MAP Hranicko

Díky předchozím projektům MAP byl vypracován ucelený návrh rozvoje digitálního vzdělávání, jehož dílčí výstupy byly na závěr roku 2022 sestaveny do dokumentu Od informatiky přes digitální kompetence po tematické plány.

Sdílený prostor při MAP Hranicko

Profesní podpora v regionu

Pro potřeby regionu a nejbližšího okolí disponujeme týmem místních odborníků z pedagogickou i odbornou IT praxí, kteří mohou poskytnout podporu v rozvoji digitálních kompetencí pedagogů i žáků, informatického myšlení i zajištění funkční školní digitální infrastruktury. 

Mgr. Jan Bouchala má především na starosti profesní podporu v rámci Kabinetu kolegiální podpory pro digitální vzdělávání. Jeho hlavní úlohou je realizace ověřovacích setkávání související s digitální kompetencí žáků na 1. stupni tak, aby byly v souladu s mapou pokroku pro Hranicko

Zároveň spolupracuje s kabinetem kolegiální podpory pro region Lipensko

Ing. Petr Drábek je vedoucím dvou projektových týmů, které řeší dva cíle algoritmické myšlení u předškoláků a sbírku aktivit pro algoritmické myšlení u žáků v digitální propasti.

Zároveň se spolupodílí na správě školního digitálního prostředí v souladu s regionálním standardem.

Filip Hradil DiS. především plní roli sdíleného správce pro malotřídky v rámci cíle Podpora administrace školního digitálního prostředí u malotřídek.

Taktéž se podílí na vývoji regionálního standardu a dalších odborných materiálů, které souvisí s kvalifikovaným pohledem na technologickou oblast školního digitálního prostředí. 

Mgr. David Hawiger v rámci role regionálního metodika pro digitální vzdělávání koordinuje aktivity se spolupracujícími regiony a ostatními regionálními metodiky.

Navíc zodpovídá za plnění cíle Sbírka aktivit pro rozvoj digitální gramotnosti žáků na 1. stupni.

Plány do roku 2025

Pro spolupracující regiony nabízíme:

Školy ve spolupracujících regionech mohou využít: