Informace z MAP

Důležitá sdělení

Realizujeme druhé neformální setkávání regionálních metodiků

Od března probíhají druhá neformální setkávání pod vedením jednotlivých regionálních metodiků - 27.3. pro digitální vzdělávání. 

Aktuality

Zpřístupnění dalších příprav pro digitální vzdělávání

Jsme rádi, že můžeme začít předávat výstupy naší práce v další nové oblasti digitálního vzdělávání v našem regionu, která je zacílena na podporu informatického myšlení v mateřských školách. K dispozici jsou první tři přípravy Včelka plní pokyny přírody, Všichni umí ovládat robota a Všichni umí programovat robota

V této souvislosti již plánujeme neformální setkání pro mateřské školy v našem regionu.

V oblasti podpory digitálních kompetencí na 1. stupni se již posouváme i do 4. ročníku. Zpřístupňujeme přípravy Malujeme jednoduché obrázky, Využíváme při malování výběr, Formátujeme dokumenty a Práce se schránkou, které již přidáváme do minimálního profilu páťáka.

David Hawiger, regionální metodik pro digitální vzdělávání

MAPování digitálních kompetencí třeťáků

V rámci digitálního vzdělávání byl tento školní rok prioritně zacílen na podporu rozvoje digitálních kompetencí u třeťáků. Se startem projektu MAP IV hned na prvním neformálním setkání 11.1. vzešel námět na konci školního roku co nejobjektivněji zjistit dosaženou úroveň digitální kompetence třeťáků, kteří se tomu celý rok cíleně věnují.

Březen byl určen pro vymezení takové aktivity a sestavení realizačního týmu. Druhé neformální setkání 27.3. obsahuje bod, který informuje o aktuálním stavu a výstupech z dosavadní přípravy. 

Duben bude určen k sestavení banky úloh, ze které následně bude vybrána sada pro konkrétní zadání. Zároveň se začne pracovat na organizaci příslušného dne s cílem zapojit tři školy, které mapování prakticky vyzkouší.

David Hawiger, regionální metodik pro digitální vzdělávání
Infografika k mapování DK.pdf

Termokamery ve školách v regionu

Termokamery mohou školy v rámci projektu využívat bezplatně, ale něco za půjčení přece jen budeme chtít. Při předávání kamer z jedné školy na druhou bude probíhat reflexe, informování o způsobu využití termokamer, sdílení výukových materiálů a reakcí žáků na výuku. Věříme, že si pedagogové i žáci užijí výuku trochu jinak a nepochybujeme o tom, že sami kreativně vymyslí něco, co ostatní ještě nenapadlo. Jako první pracují s termokamerami na ZŠ 1. máje v Hranicích.

Školy si mohou termokamery zarezervovat ZDE

Digitální vzdělávání poskytuje další podporu

V průběhu března probíhá několik aktivit, která zpřístupní podpůrné materiály pro mateřské školy. 

U mateřských škol se schází realizační tým nad úkolem podpory rozvoje informatického myšlení s využitím BeeBotů. 

U základních škol proběhlo setkání učitelů na 1. stupni na Šromoťáku a byly zpřístupněny přípravy Úprava textu v češtině, Abeceda s tajenkou, Výlet pro třeťáky a Digitální mapy

David Hawiger, regionální metodik pro digitální vzdělávání

Kroužek pro předškoláky a děti s odkladem


„Kroužek pro předškoláky“ je určený pro děti, které jdou v letošním školním roce k zápisu do 1. třídy, tedy i pro děti, které mají odklad školní docházky. Cílem kroužku je připravit tyto děti na snazší a úspěšný vstup do základní školy. V rámci kroužku budou hravou formou rozvíjeny dovednosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, prostorové orientace, paměti a koncentrace pozornosti. Vše proběhne v malé skupince v počtu 6-8 dětí. Pokud bude zájemců vyšší počet, zvážíme otevření více skupin. Kroužek nemusí probíhat jen v Hranicích, ale v jakékoliv obci ORP Hranice se základní školou. První běh kroužku proběhne ve čtvrtek 29. února 2024 na ulici Teplická 238 (budova SPC Hranice) od 15:30. Děti absolvují 6 lekcí do konce června. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Veroniky Vykopalové (e-mail: vveronika.vvykopalova@gmail.com), která poskytne bližší informace a závaznou přihlášku do kroužku.

1. setkání rodičů dětí s postižením


První neformální setkání se uskuteční 29. února 2024 v prostorách LAVINY Hranice z.s. od 15:30. Setkání je určeno rodinám (rodiče, sourozenci, prarodiče) s dětmi různého věku s různým typem postižení. Smyslem setkávání je sdílení zkušeností, radostí i starostí a vzájemná podpora. V případě potřeby a zájmu ze strany rodičů bude možné zajistit na další setkání přítomnost odborníka na určité téma. Pro více informací a možnosti se přihlásit kontaktujte do úterý 20. února 2024 regionálního metodika pro rovné příležitosti Mgr. Veroniku Vykopalovou (e-mail: vveronika.vvykopalova@gmail.com)